browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“Zašto Abraham prinosi Izaka?”

Posted by on December 6, 2020

Propovijed, 06. 12. 2020.

Abraham ide prema mjestu gdje bi trebao žrtvovati Izaka… Jedan od najtežih događaja u Pismu… Je li Bog okrutan? Poigrava li se Bog s čovjekom – vjernikom? Zašto Bog daje, a onda traži natrag? O čemu se tu radi…?
Iako se radi o starozavjetnom događaju, i danas mnogi postavljaju slična pitanja, posebno kad se nađu u teškim kušnjama…ili kad se suočavaju s teškim gubicima…
Više u propovijedi…

Comments are closed.