browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Biblijsko obrazovanje suradnika

Pregled Otkrivenje – Todd Dick

Categories: Biblijsko obrazovanje suradnika | Leave a comment

Pregled evanđelja

Matej, Marko, Luka i Ivan Stephen Coney i Ivan Mustać

Categories: Biblijsko obrazovanje suradnika | Leave a comment

Pregled poslanica – Marko Petek

Poslanica Galacanima Poslanica Efežanima Poslanica Kološanima i Filemonu Poslanica Rimljanima (II dio)

Categories: Biblijsko obrazovanje suradnika | Leave a comment

Petoknjižje – Pregled starog zavjeta

Biblijsko obrazovanje suradnika poziv je svim kršćcanima jer smo svi suradnici u Božjem kraljevstvu i graditelji Tijela Kristova, a poznavanje Pisma nalazi se u temelju kršćanske vjere i života. Petoknjižje – Pregled starog zavjeta (Mario Kushner)

Categories: Biblijsko obrazovanje suradnika | Leave a comment