browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Večer dalmatinske duhovne pisme i riči: Ribarska prića

RIBARSKA PRIČA – VEČER DALMATINSKE DUHOVNE PISME I RIČI

Petak, 13. 12. 2019, Gradska knjižnica Marka Marulića U programu sudjeluju: Dijana Radman, Judita Kočiš, Bartul Radman, Sebastian Koceić, Nenad Sikirica, Dražen Radman i Nikica Sikirica. – Svaki je čovjek, na svoj način, ribar koji nastoji u životu doći do ‘ulova’ koji će ga zadovoljiti, umiriti i učiniti sretnim. Jedni se trude to postići kroz … Continue reading »

Categories: Večer dalmatinske duhovne pisme i riči: Ribarska prića | Leave a comment