browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tajna vjerničke zrelosti u mladosti i starosti

Posted by on July 4, 2019

Ima li duhovnost veze s godinama? U čemu je tajna da mlad čovjek može biti iznimno zreo, odvažan i potpuno predan Bogu? Moraju li mnogi stariji kršćani, s vremenom, kopniti u vjeri te biti mlaki u pogledu duhovnog predanja?
Više u propovijedi…

Propovijed, 26. 05. 2019

Comments are closed.