browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Prayer and need for church place

  • THE NEED TO BUY A SPACE FOR CHURCH MEETINGS AND SUNDAY SERVICES

Dear brothers and sisters in Christ, dear friends around the world,

Baptist Church Split (Croatia) started its work and ministry in 1995 when a few of our brethren were born again in Christ. We had been meeting as a house group for two years before we moved into a rented space of about 25 m2 in 1997.

That space became too small as at that time the church had grown to a number of about 20 born-again Christians. In 2001 we moved into a larger rented space of about 75 m2 where we held Sunday services, Bible studies and prayer meetings.

Over the years the church grew in number, all the time trying to spread the Gospel in the city of Spit with population of about 200,000 people who are, in majority, Roman-Catholic.

During 2016 the space had become too small for our needs, so we moved once again in 2017. The rented space of some 130 m2 we are currently in consists of three rooms. It can receive up to 100 people. It is a place of worship and meeting for some 50 adult Christians, children and friends.

According to the lease contract we are allowed to remain here until February 2018, after which the owner is putting it up for sale.

It is our prayer and our wish to, after 20 years of public ministry, be able to purchase our own space by God’s grace and providence. We would like it to be the space we are currently using, since it is adequate to our needs for the foreseeable future. In the case of a greater number of the faithful and guests, this space provides the opportunity for several Sunday services to be held as well as working with children and young people.

Members of the Baptist Church Split have already begun collecting the amount of 150,000€ needed to make the purchase. But, we cannot do it on our own till February 2018. Nonetheless, God willing, with the help of you, our brothers and sisters, as well as with the help of friends of the Church we will be able to collect this amount.

Our personal and collective aim is to grow in Christ, as well as to spread the Good News in the city in which, according to the known data, there had not been a single Christian evangelical church for the last few centuries. We do believe that the Lord has a good plan, and that His Name will be praised through us in this area which is spiritually hungry, thirsty and lost…

Pray for us, so that the Lord may realize His plan through us which He has already begun. Thank you to all who will be able to make a contribution to our project in a material way as well. Thank you to all who have taken precious time to learn, in short, about the moment in which we, as a church, are.

For more information you can contact us at the following e-mail:
baptistickacrkva@gmail.com

May the Lord bless you in His Spirit so you can grow in truth, love, wisdom and strength!

Address and account numbers:

Recipient address:
BAPTISTICKA CRKVA SPLIT
DRAZANAC 6
21000 SPLIT
CROATIA

Bank account:
IBAN: HR43 2330 0031 1000 8107 0
SWIFT/BIC: SOGEHR22

Bank address:
SPLITSKA BANKA
BANA JELACICA 7
21000 SPLIT
CROATIA

For Baptist Church Split:
Dražen Radman, pastor
In Split, November 1, 2017

”Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.”
(1 Corinthians 15:58)

 

  • POTREBA KUPNJE PROSTORA ZA SASTAJANJE CRKVE

Draga braćo i sestre u Kristu, dragi prijatelji diljem svijeta,

Baptistička crkva Split (Croatia) započela je s djelovanjem 1995. godine s obraćenjem nekolicine vjernika. Dvije godine smo se sastajali u kućnoj grupi, a onda smo 1997. godine ušli u iznajmljeni javni prostor (cca 25 m2).

S vremenom je taj prostor postao tijesan za dvadesetak vjernika, pa smo 2001. godine ušli u malo veći, također iznajmljeni prostor (cca 75 m2), gdje smo imali bogoslužja, proučavanja Biblije i molitvene sastanke.

Tijekom narednih godina Crkva je polako rasla, nastojeći širiti Evanđelje u gradu Splitu koji ima oko 200 000 stanovnika i u kojemu velika većina pripada rimokatoličkoj vjerskoj tradiciji.

Budući je tijekom 2016. godine bogoslužni prostor postao tijesan za potrebe rada Crkve, početkom 2017. godine smo ušli u sadašnji prostor, koji ima tri prostorije (cca 130 m2), za koji također plaćamo mjesečni najam. Prostor može primiti do 100 ljudi. Sada se u njemu okuplja u prosjeku pedesetak vjernika, djece i prijatelja.

U ovom prostoru, prema ugovoru s vlasnikom, smijemo ostati do veljače 2018. godine, a onda ga vlasnik stavlja u prodaju.

Naša je želja i molitva da nakon 20 godina javnog djelovanja u iznajmljenim prostorima možemo, po milosti i providnosti Božjoj, biti u stanju kupiti vlastiti prostor. Naša je želja da to bude ovaj sadašnji prostor jer zadovoljava tu potrebu za naredno vrijeme. U slučaju većeg broja vjernika i posjetitelja, ovaj prostor pruža mogućnost održavanja i nekoliko nedjeljnih bogoslužja, kao i prigodan rad s djecom i mladima.

Vjernici Baptističke crkve Split započeli su s prikupljanjem iznosa od 150 000 eura, koliko je potrebno za realizaciju kupnje. No, sami nismo u mogućnosti to ostvariti do veljače 2018. Ali, ako je ovo Božja volja, uz pomoć druge braće i sestara, kao i prijatelja Crkve, moći ćemo dosegnuti ovaj iznos.

Naš je cilj osobni i zajednički rast u Kristu, kao i širenje Radosne Vijesti u gradu u kojemu, prema poznatim podacima, tijekom posljednjih nekoliko stoljeća, sve do prije 25 godina, nije bilo kršćanskih crkava evanđeoskog smjera. Vjerujemo da Gospodin ima dobar plan i kroz nas te da će se Njegovo Ime proslaviti na ovom području koje je duhovno gladno, žedno, izgubljeno…

Molite za nas da Gospodin ostvari svoj naum koji je započeo. Hvala svima koji će moći pridonijeti ovoj priči i na materijalan način. Hvala svima koji su odvojili dragocjeno vrijeme da poslušaju u najkraćim crtama o trenutku u kojem se kao Crkva nalazimo.

Za više informacija o svemu, možete nam pisati na e-mail adresu:
baptistickacrkva@gmail.com

Neka Vas Gospodin obilno blagoslovi svojim Duhom te rastom u istini, ljubavi, mudrosti i snazi!

Adresa i podaci o žiro računima:

BAPTISTICKA CRKVA SPLIT
DRAZANAC 6
21000 SPLIT
CROATIA

IBAN: HR43 2330 0031 1000 8107 0
SWIFT/BIC: SOGEHR22

Adresa banke:
SPLITSKA BANKA
BANA JELACICA 7
21000 SPLIT
CROATIA

U Splitu, 1. listopada 2017.

”Prema tome, braćo moja ljubljena, budite čvrsti, nepokolebljivi, uvijek napredujte u djelu Gospodnjem, svjesni da vaš trud u Gospodinu nije uzaludan!”
(1 Korinćanima 15:58)