browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Propovijedi

“Da se život Kristov očituje kroz naše nevolje!”

Propovijed, 12. 11. 2017.

Categories: Propovijedi | Leave a comment

“Opasan virus današnjice – nerazmišljanje!”

Propovijed, 05. 11. 2017.

Categories: Propovijedi | Leave a comment

“Isus heretik: jučer, danas, sutra!”

Propovijed, 29. 10. 2017.

Categories: Propovijedi | Leave a comment

“Chen Si – istinita i inspirativna priča!”

Propovijed, 22. 10. 2017.

Categories: Propovijedi | Leave a comment

Dr. Vishal Mangalwadi – knjiga koja je oblikovala zapadnu civilizaciju

Dr. Vishal Mangalwadi – ”C.S.Lewis istoka” – istaknuti međunarodni profesor – govornik u 36 zemalja – autor 20 knjiga – indijski društveni reformator – borac za ljudska prava – filozof organizator: EUROLIBER Predavanje 1.dio Predavanje 2.dio

Categories: Duhovni kutak, Propovijedi | Leave a comment

“Ohrabrivanje”

Propovijed, 01. 10. 2017. Pastor Toma Magda

Categories: Propovijedi | Leave a comment

“ISUS JE PASTIR MOJ!”

Propovijed, 24. 09. 2017. “Moj pastir krijepi dušu moju” Propovijed, 08. 10. 2017. “Moj pastir čini da se zla ne bojim” Propovijed, 15. 10. 2017. “Moj pastir čini da se čaša moja prelijeva”

Categories: Propovijedi | Leave a comment