browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“Zbilja, u taj će dan nebesa iščeznuti…”

Posted by on May 26, 2020

Propovijed, 24. 05. 2020.

Stihovi: 2 Petrova 3:1-13
Potreba je da, kao kršćani, na temelju Pisma, razumijemo generalna zbivanja prorečena za buduća vremena.
Svjesni da u kršćanskom svijetu i među teolozima, postoje razlike u poimanju prorečenih zbivanja, nastojat ćemo ipak dotaknuti pojedine teme.
Poziv je to vjernicima da provjeravaju, osobno čitaju i proučavaju Bibliju u poniznosti pred Bogom. Povrh svega, znamo da je najvažnije biti spreman za Kristov ponovni dolazak.
Također, važno je opremiti se i spoznajama kojima se može pomoći iskrenim tragateljima za odgovorima u ovom neizvjesnom i turbulentnom vremenu, kako na osobnim razinama, tako i na globalnim razinama.
Neka bude na blagoslov onima koji slušaju…
Napomene:
Zbog tehničkih poteškoća, do 4. minute je lošija čujnost videa.

Comments are closed.